שאלון

מילוי שאלון מקוון

 :מורכבת משלושה חלקים DUEproject החוברת

;כיסוי –
;תמונות של האורגניזמים לתצפית עבור דווחים –
.שאלון מדעי עבור הדיווח –

אנא השתמש בקישורים הבאים להורדת הסעיפים

לתשומת לבכם: נא לקרא את המדריך להשלמת השאלון

שער וחלק אחורי  –
תמונות לזיהוי
שאלון מדעי

SCUBAPRO כדי לקבל מידע על הפעילות הסביבתית ,אודות מוצרים ידידותיים לסביבה ופעילויות נא להוריד טופס של